Bridge is een afstammeling van het oeroude “whist” dat ongeveer vier eeuwen geleden in Engeland ontstond. Whist is in Vlaanderen bekend onder namen als “wiezen”, “boom wies”, kleuren wies” enz…
Bridge wordt gespeeld met vier spelers die paarsgewijs aan mekaar gekoppeld zijn. In essentie komt het er op aan om per paar zoveel mogelijk slagen te maken. Er wordt een gewoon spel van 52 kaarten gebruikt waarin het aas de hoogste kaart is.

In bridge is er een veel grotere verfijning mogelijk dan in alle andere kaartspelen. Bridge evolueerde tot een denksport. Vandaar dat initiatielessen nodig zijn om het spel te leren.

Wilt u meer informatie over bridge, volg deze link: initiatielessen

In de toekomst wordt er een initiatiecursus georganiseerd door Bridgeclub Roeselare. De lessen zijn wekelijks voor een periode van 15 weken en omvatten telkens een theoretische gedeelte en een oefensessie.

Voor meer info kan je de lesgever contacteren: verstraete.lieven@skynet.be